מה שונה עריכת צוואה הדדית מעריכת צוואה רגילה

כדי להבין כיצד שונה עריכת צוואה הדדית מעריכת צוואה רגילה, יש להבין משמעותה הנורמטיבית של צוואה רגילה. ראשית, צוואה היא מסמך משפטי בעל תוקף מחייב. במסגרת עריכת צוואה, המוריש הנקרא גם המצווה, מפרט מי הם למעשה יורשיו בצוואה זאת. המצווה מפרט את רצונו. בנוסף, מפרט המצווה כמה ומה יקבל כל אדם מנכסיו. עקב כך שמדובר במסמך משפטי בעל תוקף מחייב, מדובר בדרך להבטיח את חלוקת הרכוש לאחר מות המצווה, בדרך שבחר בהתאם לחוק הירושה.

 

מטרתה של צוואה

על כן, עריכת צוואה רגילה היא דרך משפטית לכפות את רצון המצווה על חלוקת נכסיו לאחר פטירתו. ככל שעריכת הצוואה מתרחשת באופן תקף ומהימן יותר כך הצוואה הסופית מחזיקה חסינות רבה יותר לאחר מותו. צוואה חזקה תאפשר לנכסים להתפרש ולהתחלק בהתאם למצווה בצוואה לאחר פטירתו של המצווה.

 

מהי צוואה הדדית

וכעת כשאנחנו יודעים מהי צוואה רגילה, נוכל לדבר על צוואה הדדית. צוואה הדדית היא מסוג הצוואות שניתן לערוך יחדיו, כבני זוג נשואים או ידועים בציבור. הצוואה מתבססת על פי עיקרון ההסתמכות, לפיו הצוואות של בני הזוג תלויות זו בזו. על כן הביטוי "הדדיות". באמצעות סוג זה של צוואה, בני הזוג יכולים להחליט שלאחר פטירתו של אחד מבני הזוג, השני יוכל לרשת את שלל הרכוש באופן בלעדי ולאחר מותו של השני תתאפשר חלוקת הרכוש בהתאם למצווה.

 

השוני בין צוואה הדדית לצוואה רגילה

אם נרצה להצביע על השוני בין צוואה רגילה לבין צוואה הדדית נוכל לציין שיש אתגר בביטול הצוואה. שכן, אם צוואה רגילה נכתבת על ידי אדם המצווה דרכה על חלוקת רכושו, אותו אדם יכול לבטל את הצוואה ו/או לשנותה בהתאם לרצונו ובכל עת. לאחר פטירתו, צוואתו לא ניתנת לשינוי מבחינה חוקית. צוואה הדדית לא נהנית מאותן הטבות שכן היא מערבת שני אנשים והביטול צריך לעמוד בתנאים מרובים יותר. בהנחה ששני בני הזוג נמצאים בחיים ואחד מהם מעוניין בביטולה, כל שמתבקש זה ליידע את בן הזוג השני בכתב. הודעה זו מעניקה תוקף לביטול הצוואה ההדדית.

 

ביטול צוואה הדדית

ואילו אם מדובר במצב בו אחד מבני הזוג נפטר ביטול הצוואה ההדדית לא יוכל להיעשות באותה דרך אלא כדרך וויתור על כל הירושה שיועדה לשני מבני הזוג. כלומר, השני מבניהם מסכים לוותר על הירושה בחלקו של הראשון שנפטר. ובכך מתאפשרת לו האפשרות לבטל את הצוואה ההדדית ולחלק את רכושו באופן אחר. כמובן, לאחר ביטול הצוואה ההדדית מתאפשר לייצר צוואה חדשה שאינה תלויה בזו ההדדית.

 

עריכת צוואה בתמיכת עורך דין מומחה בצוואות וירושות

ייתכן שיש ערך בקבלת תמיכה בתהליך עריכת צוואה מידי עורך דין המתמחה בצוואות וירושות כדי לקבל אי אילו נתונים ומיידעים שיעזרו ליידע ולהבהיר האם מצב מסוים אכן מתאים והולם יצירתה של צוואה רגילה או צוואה הדדית. כדרך עבודה עם עורך דין שכזה וכדרך הבנה של התנאים המעורבים, בני הזוג יוכלו לקבל מידע ולראות טוב יותר את התמונה הרחבה ומתוך כך להחליט בהתאם. עורך הדין יוכל להציג חלופות, להסביר כיצד החוק עובד ואי אילו השלכות של כל מסלול ומסלול בתחום הצוואות והירושות.

פטיש וספרים

אולי יעניין אותך גם