ביטוח תאונות אישיות לספורטאים – הסעיפים המרכזיים

על פי סעיף מספר 7 בתיקון העשירי לחוק הספורט, מוטלת החובה על ארגון או אגודת ספורט, מועצות אזוריות, מוסדות חינוך ועוד, לבטח את הספורטאים אשר נוטלים חלק בתחרויות או אימונים מטעמם בביטוח חובה. ביטוח תאונות אישיות לספורטאים הוא ביטוח אשר נועד להגן על פגיעה של ספורטאי או ספורטאית או על פגיעה בצד שלישי אשר אותו ספורטאי אחראי או מעורב בפגיעה זו. הכיסוי הביטוחי תקף רק במקרה שהפגיעה התרחשה במהלך הפעילות הספורטיבית עצמה. במאמר הבא נפרוס בפניכם את הסעיפים המרכזיים אליהם יש להתייחס ביתר שאת כאשר עוסקים בביטוח מסוג זה. אם גם אתם ספורטאים או מנהלים בארגון אשר כפוף לחוק הספורט – הגעתם למקום הנכון.

 

1 – כיסוי ביטוחי למקרה מוות

במקרה של תאונה, בה נפטר המבוטח במהלך פעילות ספורטיבית רשמית אשר נמצאת באחריות ארגון כלשהוא, זכאים המוטבים הרשומים בפוליסה לקבל סכום חד פעמי שגובהו ייקבע על פי הכתוב בפוליסה עצמה. זאת בנוסף לביטוחי חיים פנסיוניים ואחרים אשר עומדים לרשותו של המבוטח.

 

2 – פוליסת ביטוח למקרה נכות מלאה או חלקית

כאשר ספורטאי או ספורטאית, עוברים פגיעה פיזית, ובעקבות פגיעה זו נקבעים עבורם אחוזי נכות תמידיים, יקבלו הספורטאים סכום כסף כמצוין בפוליסה בעבור כל אחוז נכות תמידית שייקבע עבורם.

 

3 – פיצוי שבועי לאובדן כושר עבודה זמני

לעיתים קרובות, מוצאים עצמם ספורטאים סובלים מפציעות אשר מונעות מהם להשתתף בפעילותם המקצועית ולהתפרנס מכך ואף מונעת מהם להתפרנס מעבודתם הנוספת במקרה וקיימת כזו. על פי כך כיסוי ביטוחי זה מעניק הגנה מפני אובדן כושר עבודה זמני והמבוטח זכאי לפיצוי שבועי לאחר תקופה מסוימת שנקבעה מראש וצוינה בפוליסה עצמה.

 

4 – אשפוז וטיפול רפואי

במקרה בו נדרשים אשפוז או טיפול רפואי, בעקבות פגיעה שהתרחשה בפעילות ספורטיבית רשמית, זכאי המבוטח להשתתפות חברת הביטוח בהוצאות האשפוז והטיפול. במקרים רבים ישנה תקרת כיסוי נמוכה מהנדרש זאת בשל פגיעות מורכבות אשר דורשות ניתוחים מסובכים ויקרים.

 

5 – טיפולי שיניים

בקרות נזק לשיניים של ספורטאי, אשר קרה כתוצאה ממקרה שהתרחש בעת או בעקבות השתתפות בפעילות ספורטיבית רשמית, זכאי מבוטח בביטוח תאונות אישיות לספורטאים, לכיסוי ביטוחי עד סכום מסוים בעבור אותו נזק ספציפי שנגרם מאותו מקרה.

 

6 – ביטוח צד ג' – נזקי גוף בלבד

כיסוי זה נוגע לאחריותו של המבוטח כלפי צד שלישי, אשר הוגדר ככזה על פי הכתוב בחוק. במקרה של פגיעה בצד ג', במהלך פעילות ספורט מאורגנת, יהיה מכוסה המבוטח ויזכה לביטוח של עד סכום מסוים. לרוב כיסוי זה יכלול בתוכו סעיף של השתתפות עצמית אשר ייגזר מסכום הכיסוי הכללי.

 

סיכום – חובה על פי חוק והכרח על פי ההיגיון

כמעט ואין ספורטאי שלא חווה פגיעה בגופו במרוצת הקריירה. בנוסף ספורטאים רבים מוצאים עצמם שותפים פעילים בפגיעה של צד שלישי, בזדון או בשוגג. על פי כך הוחלט לתקן את חוק הספורט ולחייב על פי חוק, לבטח כל ספורטאי או ספורטאית במדינת ישראל בביטוח תאונות אישיות ייעודי. נזק ופגיעה בגוף מהווים במקרים רבים כפגיעה אדירה בפרנסתם של הספורטאים ובשל תדירותן הגבוהה של מקרי הפגיעה במהלך פעילות ספורטיבית, ביטוח למקרים אלה הוא גם הכרחי על פי היגיון בריא ולא רק על פי החוק. כנסו עוד היום לאתר הר הביטוח, ודאו שאינכם עוברים על החוק ושהספורטאי שבאחריותכם מכוסה בקרות המקרים המצוינים מעלה במאמר.

 

מד תשלום

אולי יעניין אותך גם