איסור על עישון במקומות עבודה

עישון במקומות עבודה הוא נקודה משמעותית עבור מעשנים ועבור לא מעשנים.

איסור העישון מגביל את המעשנים והתרתו פוגעת בעובדים שאינם מעשנים משום שהם נחשפים לסכנות העישון הפסיבי ולהשלכות נוספות.

 

חובתו של המעסיק

לפי החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, העישון אסור במקומות העבודה, גם אם מקום העבודה הוא מקום פרטי ולא ציבורי. חריג לאיסור זה הוא מצב בו העישון נעשה בחלל שמיועד רק לעישון, והעישון בו אינה מהווה מטרד לשאר חלקי הבניין והעובדים בו.

על המעסיק חלה החובה לדרוש מעובדיו המעשנים לעשן רק בחלל המיועד לכך ואף לפקח על כך. בכל עסק או חברה חייבים להיות שלטים שכתוב בהם שהעישון אסור, אין להציב מאפרות אלא בחדר הייעודי.

החדר הייעודי חייב להיות בעל מערכת אוורור כך שהעשן לא יפריע לעובדים השונים, זאת לאחר התייעצות עמם, שבסביבת החדר לא יימצאו אנשים שאינם מעשנים. אך ורק בחדר ייעודי זה העישון מותר ולא מהווה עבירה על החוק.

למשל, חדרי מדרגות אינם יכולים להיות חדרי עישון תקינים, משום שאינם חלל סגור ואנשים שאינם מעשנים משתמשים בו גם כן. החלל גם לא יכול להימצא במסדרונות משום שהמעשנים יהוו מטרד לשאר העובדים.

 

השלכות הפרת החוק על המפרים

במידה ומפר החוק הוא המעביד, בכך שלא פעל באמצעים המתאימים על מנת ליידע את העובדים ולאכוף את האיסור, כמו כן אם התקין מאפרות או לא הציב את השלטים לאורך הבניין וכיוצא באלו, הוא יכול להיקנס עד לסכומים שמטפסים עד לשבעים וחמישה אלף שקלים.

במידה ועובד נתפס בעת שהוא מעשן במקום העבודה, הקנס שהוא יקבל יכול להגיע לסכומים הגבוהים של חמישה עשר אלף שקלים.

 

מה יכול לעשות עובד במידה ולא נאכף החוק?

על פי דיני העבודה במידה והתרת העישון מפריע לעובד שאינו מעשן, בשלב הראשון עליו לגשת למעסיק שלו ולבקש ממנו לאכוף את לשון החוק.

אם הוא אינו רואה שינוי במצב הקורה בפועל, מומלץ להיוועץ בעורך דין משום שהדבר יכול לעלות לכדי עילה להגשת תביעה בבית הדין האזורי לעבודה. ישנו תקדים לפיצויים בסך עשרים וחמישה אלף שקלים שניתנו לעובד בשל הפרת החוק והנזק שנאלץ לספוג בעקבות העישון הפסיבי.

במקביל, ניתן לפנות לצינורות מקבלים, להתלונן על המעסיק לרשויות, למשל לרשות המקומית או למשרד הבריאות. הפעולות לא סותרות אחת את השנייה.

אם בשל פעולותיו של העובד לקידום איסור העישון במקום עבודתו, כמתחייב מלשון החוק, הוא מפוטר או מאוים בפיטורין, הדבר יוכל להניב סכומי פיצויים נוספים בשל פיטורים שלא כדין.

בעניינים אלו סיועו של עורכי הדין המתמחים בדיני העבודה משמעותיים והם יכולים לסייע בקבלת סכומי פיצויים נאים וקידום של מדיניות שתואמת את לשון החוק ומאפשרת שגרת עבודה תקינה שלא כוללת חשיפה פסיבית לעישון.

 

סיגריה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram