מתי חברת הביטוח עלולה לא לשלם למבוטח את הכספים?

קיימות סיבות שונות שחוזרות על עצמן, ואשר בעטיין חברת ביטוח עלולה לסרב לתשלום פיצויים עבור המבוטחים. עם זאת, דחיית תביעה מצד חברת הביטוח היא ממש לא המילה האחרונה – כי יש דרכי פעולה שבהן ניתן לנקוט

 

סירוב של חברת ביטוח לשלם פיצויים ותגמולים למבוטחים הוא אירוע שכיח יותר מכפי שנהוג לחשוב. מטבע הדברים, חברת הביטוח לא מעבירה את התשלום אוטומטית אלא מבצעת שורה ארוכה של בדיקות. יתרה על כך, קיימות תקופות המתנה קבועות בפוליסה או בחוק – שבמהלכן מותר לחברת הביטוח לעכב את התשלום של הפיצויים והתגמולים.

היכרות עם הסיבות השונות שבגללן חברת ביטוח עלולה לסרב לתשלום פיצויים היא ללא ספק הדרך הכי טובה להתמודד עם הבעיה. מתוך מידע שיש באתרים מקצועיים כגון https://pitzuim.co.il אפשר למשל ללמוד לא רק למה זה קורה, אלא מתי ומה אפשר לעשות כדי להתמודד עם האתגר.

 

הסתרת מידע

הסיבה העיקרית לכך שחברת ביטוח עלולה לסרב לשלם למבוטח כספים לפי תנאי הפוליסה היא טענה להסתרת מידע. כל חברת ביטוח דורשת מכל מבוטח לספק מידע רלוונטי בעת רכישת פוליסה, מה שמשפיע על הנכונות של החברה לבטח אותו ועל התנאים, הפרמיה, ההשתתפות העצמית והמחיר. אבל אם מתברר שמבוטח הסתיר פרט מהותי מסוים, יש להניח שלחברת הביטוח יהיו את כל הסיבות לסרב לשלם לו פיצויים.

 

אשם תורם מצד המבוטח

סיבה אחרת שחוזרת על עצמה במקרים שונים ומגיעה עד כדי סירוב של חברת הביטוח לשלם למבוטח מכונה "אשם תורם". בפועל, לכל פוליסה יש תנאים משלה שכתובים במפורש – אך הפרה שלהם עלולה לגרום לדחיית התביעה. אם המבוטח חורג מתנאי הפוליסה, זה מביא לדחיית התביעה ואף מטיל עליו את האחריות ואת האשמה.

 

חריגות בפוליסה

אי אפשר לדבר על מקרים שבהם חברת הביטוח עלולה לא לשלם למבוטח את הכספים, בלי להזכיר אירועים של חריגות מתכולת הפוליסה. בגלל שלכל פוליסה יש פירוט של הכיסויים הכלולים בה, צריך לבדוק אותם לפני שמגישים תביעה. אם הנזק נגרם מגורם שבכלל לא מפורט בפוליסה, לא יהיה סיכוי לקבל פיצוי ולא תהיה זכות לתביעה.

 

מה עושים במקרים של סירוב?

חברת ביטוח שלא משלמת למבוטח את הכספים שמגיעים לו על פי החוק, ולא לפי אחת התואנות לעיל, עלולה לחשוף את עצמה לתביעות. בשביל לבדוק כל מקרה לגופו ולבחון היתכנות לתביעה, צריך להתייעץ עם בעלי מקצוע.

ברוב המקרים, אלו יהיו בעלי מקצוע שמגיעים מהתחום של דיני הביטוח ומכירים אותם מקרוב. בזכות היכרות של בעלי המקצוע עם דיני הביטוח, ניתן יהיה גם לבחון את תנאי הפוליסה הנוכחיים, גם להתרשם מפסקי דין תקדימיים וגם לחשב מסלול בראייה קדימה. לרוב, זה גם תורם להשגת הפיצויים או אף הגדלתם.

חריגות בפוליסה

אולי יעניין אותך גם