מה היא התנגדות לצוואה?

לאחר מותו של אדם, מוגשת בדרך כלל בקשה לרשם הירושות לקיים את הצוואה. רשם הירושות מפרסם בעיתונות את הבקשה שנתקבלה לצו קיום צוואה. מיום הפרסום, יכול כל בעל עניין, כלומר יורש אחר בדרך כלל, להגיש התנגדות לביצוע הצוואה. ההתנגדות הופכת לתביעה של מבקש קיום הצוואה נגד מגיש ההתנגדות, ובסיום הליכי עדות וראיות, מחליט בית המשפט האם לקבל את ההתנגדות או לאו.

 

חוק הירושה

חוק הירושה קובע כי הירושה החוקית היא על פי הדין אלא אם כן ישנה צוואה חוקית, ואז הירושה היא על פי הצוואה. לאחר מותו של המוריש, מבקשים היורשים צו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה והאחרון מפרסם בעיתונות את דבר הבקשה. מיום הפרסום, ישנה תקופה של שבועיים בה יכול כל צד מעוניין, בעיקר יורשים וקרובי משפחה אחרים, להגיש התנגדות לצוואה לרשם לענייני ירושה. אם לא הוגשו התנגדויות מתקבל צו לקיום הצוואה. לאחר מתן הצו יש לצוואה תוקף מחייב לפי חוק הירושה.

 

מתנגדים לצוואה

כאמור, כל בעל עניין יכול להגיש התנגדות לצו קיום צוואה. הסיבות שנחשבות כעילה להתנגדות על פי החוק מפורטות בו: הסיבה הראשונה עוסקת בכשירותו המנטלית של המוריש בעת כתיבת הצוואה. מי שמתנגד מחמת אי כשירות של המוריש צריך להוכיח שהמצווה לא היה במצב מתאים וכשיר לכתיבת מסמך משפטי.

התנגדות יכולה להתקבל גם אם ישנו חשד שהייתה השפעה לא הוגנת של אחד היורשים או אדם אחר, וההשפעה גרמה לעריכת הצוואה כפי שהיא. גם מצווה שאינו בר ציווי מבחינה חוקית כמו קטין מצווה או כמצווה שהינו פסול דין, היא עילה להתנגדות.

 

מקומו של בית המשפט

אם מוגשת התנגדות לצו קיום הצוואה, עוברת ההכרעה בנושא לבית המשפט. שם ידונו בעניין גם אם הצוואה סתומה, כלומר לא ברורה בניסוחה, גם אם הצוואה לא חוקית או שהוראה בה אינה חוקית, אינה מוסרית או שהיא בלתי אפשרית לביצוע כמו הורשה של נכס שכבר אינו קיים או שכבר אינו בחזקתו של המוריש.

סיבות נוספות המהוות עילה מספקת להתנגדות הן למשל כפירה בכשירותם של העדים לצוואה, טענה שישנה צוואה חוקית שנערכה בתאריך מאוחר יותר מאשר הצוואה המדוברת. התנגדות לצו קיום הצוואה תינתן גם במקרים שיש בצוואה פגמים צורניים שפוגעים בחוקיותה.

 

סוף דבר

בבית המשפט נדרש המתנגד לצו קיום הצוואה לעמוד בנטל ההוכחה ולשכנע את בית המשפט שההתנגדות אכן מבוססת בראיות אמת ויש בה די לביטול קיום הצוואה ושינוי שיטת הירושה לפי חוק הירושה. בהתנגדות לצו קיום הצוואה דנים בבית הדין למשפחה. במקרה של ספק לגבי נכונותה של עילת ההתנגדות , יאשר בית המשפט את קיום הצוואה.

אם בית המשפט יחליט לקבל את ההתנגדות, הצוואה תיפסל ובמידה שאין צוואה אחרת, יחולק העזבון על פי התנאים המפורטים בחוק הירושה, כאילו לא הייתה קיימת צוואה כלל.

התנגדות לצוואה

אולי יעניין אותך גם