הגשת תביעה סיעודית לחברת הביטוח – מהם השלבים

חברות ביטוח הפכו להיות גוף שסביר שיהיה לכם ממשק בנקודת זמן כלשהי בחייכם.

הרי שבנשים האחרונות חלה מגמה על פיה אנשים נוטים לבטח את רכושם ואף גם לעיתים את גופם.

אם אתם מוצאים עצמכם נדרשים להגיש תביעת ביטוח בגין נזק שספגתם, אין כל ספק שתדרשו להתמודד עם בירוקרטיה מסורבלת ומתישה שסביר שאין תדעו כיצד להתמודד עמה.

אחת התביעות המפרכות ביותר נגד חברות הביטוח הינה התביעה הסעודית.

זאת בעיקר לנוכח העובדה שהאדם התובע מצוי במצב סיעודי ואין בידיו דיי משאבים על מנת לממן את ההוצאות הכורכות בתביעה זו.

לאור עניין זה החלטנו לפרוס לכבוד המתעניינים בתביעה שכזו את השלבים אותם יידרשו לעבור לאורך ההליך, דבר שבכוחו לפשט ולהקל על התהליך הכולל.

 

הגשת טפסים

הדבר הראשון אותו יש לעשות במסגרת תביעות ביטוח סיעודי הינו לצרף מספר מסמכים. ראשית, יש לצרף את טפסי התביעה הרלוונטיים ואף גם טופס ויתור על סודיות. בהמשך לכך תדרשו להוסיף מכתב הדרכה מלא.

 

הגשת מידע משלים

חלים המון מצבים בהם חסר מידע מסוים שהכרחי לשם בדיקת הזכאות. במצב שכזה חברת הביטוח תדרוש ממכם תוך 2 ימים להשלים את הפרטים הללו. תדרשו למסור את פרטים אלו תוך 5 ימי עסקים. יש לציין שאין חברת הביטוח יכולה לדרוש ממכם מידע שיכולה לקבל על ידי הפעלת טופס וויתור הסודיות הרפואי או אין יכולה לדרוש חתימה מאף אחד מלבד המבוטח עצמו.

 

הכרעה

מידע מספיק

אם חברת הביטוח קבעה שיש בידי דיי מידע בכדי להכריע בעניין התפקוד של המבוטח, קביעה המסייעת בהכרעה אילו התובע זכאי ולכמה זכאי, זו תחזיר תשובה תוך 20 ימי עסקים.

 

אין מידע מספיק

אם קבעה החברה שאין דיי מידע בכדי להכריע בעניין זו עשויה לבקש שהתובע יעבור בדיקת הערכה תפקודית. זאת כל עוד אין כבר קיים בידיהם של גורמים אחרים הערכה תפקודית.

 

בדיקה תפקודית

בדיקה זו תעשה על ידי אחד מהספקים של חברת הביטוח ורק על ידו ואף תתבצע תוך 3 ימי עסקים.

במסגרת בדיקה זו הבודק יידרש לתת טעמים מפורטים לכל הערכה שהגיעה אליה ואף יצטרך לעמוד על היקף הסיוע לו יידרש המבוטח. בהמשך לכך, יש לציין שהמבוטח יכול להגיע לבדיקה עם נציג שיסיע לו. הבדיקה תשלח לחברת הביטוח תוך 3 ימי עסקים וזו תכריע תוך 15 ימי עסקים.

 

בדיקה תפקודית שניה

אילו החברה החליטה שדין התביעה להידחות, זו חייבת לקבל חוות דעת נוספת. לאחר ההכרעה בבדיקה שנייה זו תגיע לידי החברה תוך 5 ימי עסקים והחברה תמסור לתובע את ההחלטה הסופית שלה לאחר 15 ימי עסקים. לאחר קביעה זו התובע רשאי להגיש תביעה משפטית. יש לציין שחברת הביטוח רשאית לפתוח בחקירה אם סבורה שיכולת התפקוד של המבוטח שונה ממה שתיאר.

 

ידיים מאזניים ולב

אולי יעניין אותך גם