באילו עסקאות מקרקעין צריך נוטריון

עסקאות מקרקעין כוללות טיפול במעבר זכויות קנייניות ביחס לקרקע, ומכוח כך כוללות מנגנוני הגבלה וביקורת הדורשים לעיתים הליכי אימות ואישור על ידי עורך דין בעל הסמכה כנוטריון.

הנקודות בהן יש צורך באישור נוטריוני עשויות לצוץ בין היתר בענייני מקרקעין הנגזרים מעסקאות רכישה רגילות והעברת זכויות במקרקעין מרחוק על ידי ייפוי כוח.

 

תפקיד הנוטריון על קצה המזלג

תפקידיו של הנוטריון כוללים בין השאר אימות חתימה, אימות אדם כמי שחתם על מסך מסוים, מתן אישור ביחס להעתק מסמך מסוים לפיו הוא נאמן למסמך המקורי, אישור נכונות תרגום מסמכים, עריכת צוואה, אימות ואישור הסכמי ממון בשלב של טרום הנישואין ומתן אישור אודות היותו של אדם מסוים בחיים. שירותים אלו ניתנים על ידי שמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון.

נוטריון הוא עורך דין אשר צבר 10 שנות ניסיון בעריכת דין לפחות, ואשר הוסמך לתפקידו על ידי משרד המשפטים, היות שמרד זה הוא הגורם המפקח על הכשרה והסמכה של נוטריונים המורשים בביצוע הפעולות שתוארו לעיל. חלק מסמכויותיו של הנוטריון נוגעות באופן ספציפי לעסקאות בתחום המקרקעין.

 

רכישת דירה ורישום העסקה במרשם המקרקעין

הליך רכישת דירה כולל ביצוע פעולות מסוימות מול הרשויות לשם השלמת הליך העברת הבעלות. במסגרת הליכים אלו, עשוי הרוכש להיתקל בדרישת אימות ביחס למסמכים מסוימים, או להציג אישור נאמן למקור ביחס להעתקי מסמכים על מנת להעביר את הבעלות על הקרקע או לרשום הערת אזהרה על הנכס. אימות המסמכים הללו נעשה על ידי מי שהוסמך לשמש כנוטריון.

 

ביצוע עסקת מקרקעין עבור אדם שנמצא בחו"ל

על מנת להשלים עסקת מקרקעין שבה הבעלים של הזכות במקרקעין או מי שמבקש לרכוש את הזכות במקרקעין, אינו מצוי בארץ ונבצר ממנו להתייצב בגופו לחתום על מסמכים מסוימים שהינם נדרשים לשם השלמת העסקה, אזי באפשרותו לייפות את כוחו בייפוי כוח נוטריוני עבור אדם אשר יוסמך לבצע את הפעולות עבורו.

ייפוי כוח נוטריוני הוא אינדיקציה להסכמתו של בעל הזכות כי מיופה הכוח יפעל עבורו, היות שאישורו של הנוטריון כולל בחינה קפדנית של ייפוי הכוח לטובת ווידוא כי ייפוי הכוח אכן מבוסס על הסכמת המייפה ביחס למיופה הספציפי, ובעבור הפעולות המפורטות בו.

 

רכישת דירה במסגרת נטילת משכנתא

רוכשי דירות רבים נדרשים ליטול משכנתא, שהינה הלוואה בסכום גבוה מאוד לטווח ארוך, לשם השלמת הרכישה. הבטוחה הנתונה בידי הבנק לשם הבטחת תשלום ההלוואה היא שעבוד הנכס הנרכש לטובת הבנק. בדרך כלל, על מנת שהבנק יאשר ללווה ליטול את המשכנתא, עליו לייפות את כוחו בייפוי כוח נוטריוני לביצוע פעולות להבטחת החזר ההלוואה באופן מלא.

 

נוטריון – גורם משמעותי בעסקאות מקרקעין

לצד החבויות הקיימות בחוק ביחס לפעולות ומסמכים מסוימים, מהווה תפקיד הנוטריון את המפתח לקידום עסקאות מקרקעין בצורה בטוחה וקפדנית, תוך מניעת התחזות ומרמה בתחום שבו מועברות זכויות בשווי מיליונים. מסיבה זו, מדובר בתפקיד בעל משמעות מרכזית בהליכי מכר ורכישת מקרקעין.

זכוכית מגדלת

 

אולי יעניין אותך גם